Pumpen arbetar inte. Följande visas på manöverpanelens effektdisplay."--"

Möjlig felorsak

Fel i strömförsörjningskabeln

Felaktig spänning och/eller frekvens

Blockering av pumphjul

Luft i pumpen

Elektronikfel

Åtgärd

Dessa fel kan endast åtgärdas av ett specialistföretag. Kontakta din lokala specialisttekniker.