Pumpen arbetar inte. Inget visas på manöverpanelens display.

Möjliga felorsaker:

Ingen spänning

Defekt pump

Åtgärd

Säkringen för pumpens strömförsörjningsledning har löst ut. Återställ säkringen.

Om en jordfelsbrytare installerats i pumpens strömförsörjningsledning, har denna löst ut. Återställ jordfelsbrytaren.

Kontakta specialisttekniker om dessa åtgärder inte har önskad effekt.