Pumpen arbetar inte. "E3" visas på manöverpanelens effektdisplay.

Möjlig felorsak

Elfel

Åtgärd

Låt ett specialistföretag byta ut pumpen