Pumpen arbetar inte. "E2" visas på manöverpanelens effektdisplay.

Möjlig felorsak

För låg försörjningsspänning

Åtgärd

Låt ett specialistföretag kontrollera försörjnningsspänningen