Pumpen för oljud.

Möjlig felorsak

Luft i pumpen.

Åtgärd

Pumpen är självavluftande.

Notera pumpinställningen på displayen.

För att snabbt avlufta pumpen, sätt pumpen till varvtal III med hjälp av knapp 5 och låt den gå i en halvtimme. Använd sedan knapp 5 för att återgå till den ursprungliga inställningen.

Om detta inte löser problemet, kontakta din professionella installatör.

Möjlig felorsak

För lågt inloppstryck

Åtgärd

Dessa fel kan endast åtgärdas av ett specialistföretag.

Kontakta din professionella installatör.