Brytare eller säkringar har löst ut. Vad kan det bero på?

Det kan finnas många orsaker till att brytare eller säkringar löser ut: underspänning, olämpliga brytare eller säkringar, för låg inställning för motorskyddsbrytare, asymmetrisk 3-fasström, kortslutning i motorn, felaktig kabeldragning eller felaktiga elanslutningar, sliten eller blockerad pump, defekt kondensator för 1-fasmotor, motorskyddsbrytare som utsätts för högre temperatur än motorn.

En annan orsak kan vara att pumpen är underdimensionerad för den aktuella applikationen och arbetar över sitt nominella flöde.