Är pumpens levererade lyfthöjd lika med byggnadens höjd?

Idag är värmesystem konstruerade som hydrauliskt slutna system. Det innebär att byggnadens höjd inte behöver beaktas vid pumpkonstruktionen.

När den erforderliga lyfthöjden för pumpar i värmesystem fastställs, är den kritiska faktorn motståndet i rörsystemet, inklusive alla individuella motstånd i till exempel kopplingar och krökar.