Går det att använda en värmesystempump i dricksvattensystem?

Nej, det är inte tillåtet, eftersom pumpkomponenter som kommer i kontakt med den pumpade vätskan inte är lämpliga att använda i dricksvattensystem.