Är det möjligt att ansluta en 230 V pump till 400 V elnät, till exempel vid pumputbyte?

Ja, det är möjligt. För att göra det, anslut en fas samt nolledaren. Spänningen mellan fas och nolla är 230 V.

Om det inte finns någon nolledare måste en ny kabel dras. Detta arbete får endast utföras av en behörig elektriker.