Kan dränkbara pumpar köras torra?

Torrkörning av pumpen kan skada motorn och den mekaniska axeltätningen. Därför bör nivåvipporna arrangeras så att fyllningsnivån i schaktet inte faller under erforderlig lägsta nivå för att köra pumpen. (Se även "Vilken är lägsta erforderliga fyllningsnivå för att pumpen ska arbeta korrekt?"). De faktiska förhållanden som råder i den aktuella applikationen måste därför alltid sammanvägas med informationen i driftsinstruktionen eller databladet, innan pumpen startas.