Hur definieras total levererad lyfthöjd?

Den dynamiska totala lyfthöjden kallas också "levererad lyfthöjd" eller "total levererad lyfthöjd". I den tekniska litteraturen definieras den totala levererade lyfthöjden som det arbete som pumpen måste utföra för att pumpa vätskan, utifrån ett referensmedium med bestämd densitet. Enklare uttryckt är den levererade lyfthöjden lika med det tryck som uppmäts vid utloppsporten minus det inloppstryck som föreligger vid inloppsporten. Levererad lyfthöjd anges vanligen i m. Generellt visas den levererade lyfthöjden tillsammans med flödet i form av en QH-kurva.