Hur bär sig MQ åt vid eventuell torrkörning?

Torrkörningslarmet utlöses om motorn arbetar och flödet är mindre än 0.07 m³/h och trycket är lägre än det tryck som är inställt på tryckbrytaren. Om detta tillstånd varar i en minut utlöses larmet och motorn stängs av. Därefter försöker MQ återstarta var 30:e minut. Om det fortfarande är brist på vatten efter 24 timmar, så att alla återstartförsök har misslyckats, måste pumpen återstartas manuellt. Även under larmförhållanden kan pumpen alltid återstartas manuellt med till/från-brytaren.