Hur läser man en pumpkurva?

Pumpkurvan för en uppvärmningspump visar matningen på x-axeln och levererad lyfthöjd på y-axeln. Pumpkurvan i grafen är en krökt linje som sjunker från vänster till höger.

Varje tänkbar driftspunkt för pumpen visas på pumpkurvan, där nedanstående sammanhang gäller: Stort flöde = liten levererad lyfthöjd litet flöde = stor levererad lyfthöjd.

I ett värmesystem utgör systemkurvan en funktion av systemhydrauliken. Denna kurva skär pumpkurvan vid en punkt som representerar pumpens driftspunkt.