Hur fungerar nattsänkning?

Nattsänkning aktiveras (om detta konfigurerats) av den värmegenererande utrustningens framledningstemperatur.

Om framledningstemperaturen faller med mer än 10-15 °C under mer än två timmar och

temperaturfallet är minst 0.1°C per minut.

Pumpen växlar omedelbart tillbaka till normalt läge när framledningstemperaturen åter ökar med 10 °C.

Nattsänking fungerar endast om pumpen är monterad i den värmegenererande utrustningens framledning.