Hur sker reglering i en pump med differenstrycksreglering?

Pumpen reagerar på förändrat volymflöde i systemet med att ändra varvtalet. När termostatventiler och reglerventiler öppnas ökar volymflödet och pumpens varvtal ökar. När ventilerna stängs, sänker pumpen varvtalet. Detta minskar också effektförbrukningen. För att denna typ av reglering ska fungera tillförlitligt, måste man utföra hydraulisk balansering av rörsystemet.