Vad händer med en cirkulationspump om kondensatorns kapacitans är för låg? Går det att byta ut kondensatorn?

Pumpen arbetar trögt eller inte alls. Detta kan avhjälpas genom att kondensatorn byts ut.

(kondensatorn kan bytas endast på vissa typer).