Hur ställer jag in motorskyddet?

Inställning av motorskydd på en dränkbar pump

Överströmsskyddet, som är integrerat i motorskyddsbrytaren, måste vid kallstart lösa ut inom högst 10 sekunder vid fem gånger max. motorström, som anges på typskylten.

För att ge bästa möjliga skydd av den dränkbara motorn, ska motorskyddet ställas in i enlighet med följande riktlinjer:

1. Sätt överströmsskyddet till max. motorström enligt typskylten.

2. Låt pumpen gå i en halvtimme vid normal effekt.

3. Sänk överströmsskyddets inställning gradvis tills det löser ut.

4. Ställ in överströmsskyddet 5 % ovanför utlösningspunkten.

Viktigt

Om motorskyddsbrytarens utlösningskaraktäristik inte uppfyller dessa krav, upphör motorgarantin att gälla. Max. inställningsvärde för överströmsskyddet får inte överskrida max. motorström enligt typskylten. För motorer lindade för YD-start, följ anvisningarna nedan för att ställa in motorskyddsbrytaren, men observera att skyddsbrytarens inställning inte får överskrida det högsta värdet av:

Skyddsbrytarens inställning = max. ström enligt typskylten x 0.58

Längsta tillåtna starttid för Y/D-start eller transformatorstart är 2 sekunder.

Grundfos erbjuder olika anordningar för motorskydd, som MP204-modulen. Se CAPS för mer information.