Hur drar jag undervattenskabeln?

Innan undervattenskabeln ansluts till motorn, kontrollera att kabelanslutningen är ren och torr. För att underlätta installation bör kabelanslutningens gummidelar beläggas med elektriskt icke ledande silikonpasta. Skruvarna som håller kabeln på plats ska dras åt till följande åtdragningsmoment:

MS 4000: 2.0 Nm

MS 402: 2.0 Nm

MS 6000: 4.0-5.0 Nm

MMS 6000: 10 Nm

MMS 12000: 15 Nm