Hur kan SQ/SQE skyddas från torrkörning?

SQ-pumpar har integrerat torrkörningsskydd, som inte kräver en motsvarande nivågivare. Vid vattenbrist stängs pumpen av när det förinställda strömvärdet nås, för att förhindra att motorn överhettas. Därför verifierar den integrerade programvaran i styrenheten CU 300/301 effektförbrukningen. Om effektförbrukningen är för låg stängs pumpen av i fem minuter. När denna tid förflutit görs ett automatiskt återstartförsök.

Det strömvärde vid vilket pumpen ska stängas av konfigureras vid driftsättning av SQE med hjälp av fjärrkontrollen R100 eller Grundfos GO. Rekommenderade inställningsvärden ges i driftsinstruktionen. Om kapacitetskurvan ändras måste ett nytt frånslagsvärde beräknas med hjälp av PC-verktyget "SQE – calculating variable speed".