Hur avlägsnas blockeringar i en värmesystempump/våtlöpande pump?

Stäng av pumpen. Ta bort skruven i mitten av typskylten. Axeln därunder är försedd med ett spår. Placera en skruvmejsel i spåret och vrid axeln i dess rotationsriktning tills blockeringen släpper.

Moderna självreglerande värmesystempumpar har inte någon skruv i mitten av typskylten. Moderna pumpar har dock en renskörningsfunktion. Om pumpen ändå skulle bli blockerad måste pumpöverdelen demonteras.

Viktigt: Hett vatten kan läcka ut. Följ säkerhetsinstruktionerna i monterings- och driftsintruktionen.