Krav på vatten för värmesystem

VDI 2035 del 1 har varit i kraft sedan 2005 och VDI 2035 del 2 har varit i kraft sedan 2009. Dessa riktlinjer representerar erkända tekniska regler. Kontinuerliga tekniska framsteg och förbättringar i fråga om verkningsgrad och energioptimering innebär att modern värmegenererande utrustning och pumpar för värmesystem konstrueras med mindre toleranser än tidigare. Dessa tekniska framsteg har medfört att högre krav ställs på den vätska som pumpas i systemet, enligt definitionen i VDI 2035.