Måste UPS-pumparnas inbyggda överhettningsskydd användas?

Om överhettningsskyddet är förbikopplat eller inte är korrekt anslutet, kan pumpen skadas permanent. Dessutom upphör pumpens garanti att gälla.