Kan pumpen köras med frekvensomformare?

Grundfos erbjuder många varvtalsreglerade pumpar, kallade E-pumpar, som är försedda med Grundfos MGE-motorer med integrerad frekvensomformare. Tillverkningskostnader och materialåtgång är mindre än för jämförbara pumplösningar med extern frekvensomformare. Dessutom undviks tekniska problem, som kan uppkomma i samband med externa frekvensomformare.

Slutligen har MGE-motorer många fler funktioner och fördelar. Om det inte finns någon E-pump för en viss applikation, är det vanligen möjligt att köra Grundfos industriella 3-fasmotorer med extern frekvensomformare. Den tekniska informationen i driftsinstruktioner och datablad ska beaktas i varje enskilt fall.