Medföljer flänsar vid beställning av cirkulationspumpar, eller måste de beställas separat?

Flänsar och tätningar måste beställas separat. Storlek och typ för flänsar och tätningar måste specificeras vid beställning.