Vanliga frågor

Visar 1 till 10 av 88 resultat

Vid eventuellt fel utför SQ obegränsat antal återstartförsök.

Läs mer..

Det kan finnas många orsaker till att brytare eller säkringar löser ut: underspänning, olämpliga brytare eller säkringar, för låg inställning för motorskyddsbrytare, asymmetrisk 3-fasström, kortslutning i motorn, felaktig kabeldragning eller felaktiga elanslutningar.

Läs mer..

A: Luft i systemet orsakar oljud. Hela systemet måste inspekteras och avluftas.

Läs mer..

För att undvika frostskada under transport och förvaring är SP-pumpar skyddade med en blandning av vatten och glykol.

Läs mer..

Nej, det är inte tillåtet, eftersom pumpkomponenter som kommer i kontakt med den pumpade vätskan inte är lämpliga att använda i dricksvattensystem.

Läs mer..

Ja, pumpen har en integrerad mjukstartfunktion som sänker startströmmen, vilket ger jämn, kontinuerlig acceleration.

Läs mer..

Stäng av pumpen. Ta bort skruven i mitten av typskylten. Axeln därunder är försedd med ett spår. Placera en skruvmejsel i spåret och vrid axeln i dess rotationsriktning tills blockeringen släpper.

Läs mer..

Torrkörningslarmet utlöses om motorn arbetar och flödet är mindre än 0,07 m³/h och trycket är lägre än det tryck som är inställt på tryckbrytaren.

Läs mer..

Den dynamiska totala lyfthöjden kallas också

Läs mer..