Pump Audit

Överblick

Överblick

Översikt över potential för energibesparing

Grundfos Pump Audit är ett diagnostikverktyg som utvecklats av Grundfos för att identifiera onödigt stor energiförbrukning i alla slags pumpsystem. Enligt vår erfarenhet visar pumputvärderingar att det skulle gå att spara 30-50 % av den energi som förbrukas av pumpar, vilket motsvarar avsevärd potential för besparing för din installation och lite extra lättnad för miljön.

En pumputvärdering/energianalys (Pump Audit) bygger på mätningar och utförs av Grundfos specialister. Den fokuserar på den materialvolym pumpen hanterar samt på flödesvariationer under en relativt kort och väl definierad period. Grundfos specialist sätter upp olika slags mätutrustning och registrerar följande:

  • Mätbara värden, som flöde och energiförbrukning
  • Analoga värden, som tryck, temperatur och vattennivå.
  • Händelsefrekvens, som start/stopp av pump, öppning/stängning av ventil

Vid utvärderingen bedöms pumparnas sammantagna energieffektivitet och du får förslag på ändringar som kan förbättra energieffektiviteten. Förslag stöds av beräkningar av de besparingar som kan göras, minskningen av koldioxidutsläpp och återbetalningstiden för eventuella investeringar.

Fördelar

  • Avsevärd besparing på driftskostnader
  • Avsevärd minskning av installationens koldioxidavtryck

 

Beställ Pump Audit här

 

Leverans
Initiell kontakt

Initiell kontakt

MÖTE MED KONSULT

Vi gör en preliminär bedömning av anläggningen genom en diskussion av relevant anläggningsinformation eller en Energy Check.

Diagnos

Diagnos

INSPEKTION PÅ PLATS

Vi inspekterar din anläggning och gör upp en lista över prestandadata och installerade pumpar, som pekar på fokusområden.

Offert

Offert

DIAGNOSTIK

Pumputvärderingen (Pump Audit) utförs genom loggföring av data, vilket resulterar i en belastningsprofil för de pumpar som utvärderats

Utförande

Utförande

REKOMMENDATIONER

Du får en inbunden rapport med fullständig information om resultat och rekommendationer.

Utvärdering

Utvärdering

RESULTAT

  • Du kan välja den rätta pumplösningen för ditt system.
  • Optimal prestanda
  • Energi- och kostnadsbesparing
Uppföljning

Uppföljning

KUNSKAPSÅTERKOPPLING

Vi följer upp den utförda servicen för att säkerställa optimal serviceleverans och tillfredsställande prestanda hos Grundfospumparna.

Referenser

Referenser

Relaterade produkter
Kontakt

Contact us

Välj ditt land för att välja ditt lokala serviceföretag


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL