GRM Solution Management

Överblick

Överblick

Fjärrstyrning via Internet

GRM Solution Management är ett effektivt och kostnadseffektivt alternativ till kostsamma SCADA-system och liknande. Med vår Internet-baserade lösning får du lite extra överblick med tillförlitliga prestandadata för din pumpinstallation till mycket låg kostnad, med fullständig säkerhet och driftsäkerhet för systemet.

Du kan övervaka prestandan för alla pumpinstallationer och få en överblick över alla larm och varningar, och du kan komma åt data i realtid på din mobiltelefon. Programvaran ligger på en säker Grundfosvärdserver och är åtkomlig från persondatorer med Internet-åtkomst.

GRM Solution Management innefattar följande erbjudanden:

 • GRM Basic Installation inklusive maskinvara och driftsättning. Om du använder Grundfos E-pumpar är detta det enda erbjudande du behöver
 • GRM Extended I & O för installationer där data inte är tillgängliga via Grundfos E-pumpar
 • 1 års GRM-licens med eller utan GSM-kort
 • GRM consultancy för lösning av installationsproblem vid din anläggning

GRM Solution Management. Allt du behöver veta om systemprestanda till mycket konkurrenskraftigt pris.

Fördelar

 • Ett tillförlitligt underlag av prestandadata för att fatta beslut rörande pumpinstallationen
 • Omedelbart larm visa SMS till relevant personal vid behov
 • Minimal initial investering och fasta driftskostnader
 • Datasäkerhet och systemdriftsäkerhet med lösningen på en värdserver hos Grundfos
 • Minskat behov av inspektion på plats
 • Övervakning av pump- och systemprestanda
 • En översikt över energiförbrukningen
 • Plug & play-integration
Leverans
Initiell kontakt

Initiell kontakt

MÖTE MED KONSULT

Vi gör en preliminär bedömning av din anläggning, baserad på relevant information, för insikt i problemområden och definition av nästa steg.

Diagnos

Diagnos

INSPEKTION PÅ PLATS

Omfattande systeminspektion på plats och i nära dialog med dig, inklusive bland annat provningar, utvärderingar och rörinspektioner.

Offert

Offert

DIAGNOSTIK

Vi samlar förväntningar och insamlade data för att utforma den erfoderliga lösningen, och ger dig en GRM-rapport med offert.

Utförande

Utförande

ÅTGÄRDER

Vi implementerar den slutliga installationen, driftsätter GRM-systemet på plats och utbildar din personal. Du får ett GRM-konto.

Utvärdering

Utvärdering

RESULTAT

 • Åtkomst till data i realtid på mobiltelefon eller persondator
 • Prestandaövervakning online
 • Optimal process
Uppföljning

Uppföljning

KUNSKAPSÅTERKOPPLING

Vi följer upp den utförda servicen för att säkerställa optimal serviceleverans och tillfredsställande prestanda hos Grundfospumparna.

Referenser

Referenser

Relaterade produkter

Relaterade produkter

Kontakt

Contact us

Välj ditt land för att välja ditt lokala serviceföretag


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL