Energy Check

Överblick

Överblick

Enkel överblick över livscykelkostnad

Med ständigt stigande energipriser är det klokt att regelbundet kontrollera om dina pumpar förbrukar för mycket el. Grundfos Energy Check ger dig lite extra kunskap. Du får en överblick över livscykelkostnaderna (LCC) för en eller flera pumpar, vilket underlättar beslut om pumputbyte och i slutänden sänker energiförbrukningen, vilket är till fördel för din ekonomi och för miljön.

Grundfos Energy Check finns i två versioner:

 • En grundläggande Energy Check utförs på din anläggning, med data från typskyltarna på pumpar och motorer
 • En avancerad Energy Check baseras data från ditt SCADA-system eller från mätningar på plats, utan kartläggning av belastningsprofil.

Energy Check beaktar pumpdata (Q, H och P2), pumpålder samt antal driftstimmar - faktorer som man vet påverkar energiförbrukningen.

Efter en Energy Check-analys får du en detaljerad rapport med fakta och rekommendationer som kan användas för vidare analys eller som grund för modifiering eller byte av pump eller system.

Fördelar

 • Exakt information om energiförbrukning
 • Förbättrad miljöprofil
 • Din anläggning uppfyller konstruktionsstandarder för energianvändande produkter för cirkulationspumpar och pumpmotorer
  Leverans
  Initiell kontakt

  Initiell kontakt

  MÖTE MED KONSULT

  Vid detta möte gör vi en preliminär bedömning av din anläggning, antingen genom en diskussion av de pumptyper som används, dina applikationer, ditt processflöde, befintliga pumpars storlek och ålder, samt annan relevant information.

  Diagnos

  Diagnos

  INSPEKTION PÅ PLATS

  En genomgång av anläggningen utförs och en preliminär lista över prestandadata och installerade pumpar upprättas. Därmed kan vi identifiera områden som kräver optimering.

  Offert

  Offert

  En offert utarbetas, baserad på den första genomgången och preliminära insamlade data. Under genomgången görs observationer av pumpsystemet.

  Utförande

  Utförande

  ÅTGÄRD

  En omfattande Energy Check-analys utförs av hela systemet eller valda pumpar. En rapport rörande potentiell energibesparing upprättas.

  Utvärdering

  Utvärdering

  RESULTAT

  • Du kan välja den rätta pumplösningen för ditt system.
  • Optimal prestanda
  • Energi- och kostnadsbesparing
  Uppföljning

  Uppföljning

  KUNSKAPSÅTERKOPPLING

  Vi följer upp den utförda servicen för att säkerställa optimal serviceleverans och tillfredsställande prestanda hos pumparna.

  Referenser

  Referenser

  Relaterade produkter

  Relaterade produkter

  Kontakt

  Välj ditt land för att välja ditt lokala serviceföretag

  Select country to contact your local sales company


  Telefon

  0771-32 23 00

  Fax

  031-3319460

  Adress

  Box 333,
  431 24 MÖLNDAL
  Leveransadress/
  besöksadress:
  Lunnagårdsg. 6
  431 90 MÖLNDAL