Driftsättning

Överblick

Överblick

Professionella driftsättningstjänster

Under Grundfos driftsättning kontrollerar vi omsorgsfullt alla aspekter av din pumpinstallation för att försäkra oss om att den är klar för drift. Våra specialister kan driftsätta praktiskt taget alla typer av pumpsystem. Vi undersöker omsorgsfullt ditt system och kontrollerar alltid följande:

 • Ditt system och dina pumpar är fullt kompatibla
 • Alla pumpar är korrekt installerade och uppriktade
 • Systemet är provat och klart för drift

Efter en Grundfos driftsättning arbetar systemet med absolut topprestanda och så energieffektivt som möjligt, vilket ger dig flera fördelar:

 • Du får ut mesta möjliga av din pumpsysteminvestering i fråga om produktivitet och verkningsgrad
 • Risken för kostsam och långvarig stilleståndstid minskas avsevärt, eftersom delar inte slits i förtid till följd av felaktig installation
 • Du sparar el, tack vare att pumparna arbetar energieffektivt från första dagen
 • Du får minsta pumpslitage per drifttid
 • Larm och varningar är korrekt inställda för just dina behov

Våra driftsättningstjänster är alltid skräddarsydda för din installation och dina verksamhetsbehov och förlänger garantin för pumparna, vilket ger dig lite extra säkerhet.

Fördelar

 • Sinnesfrid i vetskap om att dina pumpar är optimalt installerade och driftsatta
 • Flexibilitet vid organisation och utförande av driftsättningen
 • Förlängd garantiperiod (med början driftsättningsdagen)
Leverans
Initiell kontakt

Initiell kontakt

VAL AV GRUNDFOSPRODUKT

När du väljer en ny pump, överväg att lägga till Grundfos driftsättning för att säkerställa korrekt installation och topprestanda.

Diagnos

Diagnos

INSPEKTION PÅ PLATS

Vi inspekterar ditt system (rör, ventiler etc.) för att kontrollera driftsättningen och upptäcka områden som kräver ytterligare information.

Offert

Offert

REKOMMENDATION

Du får en offert med rekommendationer för att lösa fallet med minimala driftstörningar.

Utförande

Utförande

ÅTGÄRDER

Driftsättning utförs enligt överenskommelse. Du får en rapport som visar på alla berörda områden, med rekommendationer.

Utvärdering

Utvärdering

RESULTAT

 • Du får en driftsättningsrapport.
 • Pumpen arbetar perfekt.
Uppföljning

Uppföljning

KUNSKAPSÅTERKOPPLING

Vi följer upp den utförda driftsättningen för att säkerställa optimal serviceleverans och tillfredsställande prestanda hos Grundfospumparna.

Relaterade produkter

Relaterade produkter

Kontakt

Kontakta oss

Välj ditt land för att välja ditt lokala serviceföretag


Telefon

0771-32 23 00

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL