Grundfos Service & Solutions

x

 

Circle of trust

Grundfos Service & Solutions serviceprodukter täcker dina servicebehov under hela livstiden - från pumpval och installation till drift och utbyte.

Våra försäljnings- och serviceteam finns till hands när du behöver oss, med professionell service och professionella lösningar under hela cykeln.

Val

Pumpval och dimensionering

Faktorer att beakta när du väljer lösning:

  • Korrekt dimensionerade pumpar och motorer
  • Rätt pumptyper för applikationerna
  • Senaste pumptekniken

Läs mer om Grundfos Product Center

Installation

Installation

Faktorer att beakta när lösningen installeras:
- Professionella driftsättningstjänster som ger trygghet i vissheten att pumparna fungerar optimalt vid installationen
- Maximal prestanda från installation
- Inget slöseri med tid, pengar eller resurser

Läs mer om våra installationstjänster

Drift

Drift

Faktorer att beakta för korrekt drift av lösningen:
- Förebyggande service säkerställer drift inom konstruktionsparametrarna
- Professionellt arbete med reparation, underhåll, analys, mätning och inspektion säkerställer problemfri, driftsäker prestanda och lång användbar pumplivslängd
- Varaktig prestanda tack vare regelbundet underhåll
- Mer effektivt utnyttjande av personalen på andra ställen

Läs med om våra drifttjänster under Reparation och underhåll eller Installation och drift

Utbyte

Utbyte

Faktorer att beakta vid utbyte av en lösning:
- Sakkunnig support från yrkesfolk som definierar den rätta lösningen för dig
- Minskar energiförbrukningen för ditt företag
- Beräkningar som hjälper dig att avgöra när ett pumpsystem bör optimeras eller bytas ut

Läs mer om utbytestjänster på Optimering och rådgivning