Återförsäljare

Bästa Grundfoskund,

Vi vill härmed informera dig om en säkerhetsvarning och att be om din hjälp snarast.Våra undersökningar har visat att du kan ha produkter i lager, eller kan ha sålt produkter, vilka under vissa omständigheter kan orsaka risk för elolycksfall vid drift.

De berörda produkterna är tillverkade från vecka 1 2017 till och med vecka 2 2018 och är:

  • Grundfos UNILIFT AP 12 1-FAS
  • Grundfos UNILIFT AP 35 1-FAS
  • Grundfos UNILIFT AP 50 1-FAS

(OBS! 1-faspumpar som levererats med stickkontakt för USA berörs inte)

Enligt Grundfos bedömning kan ovan nämnda pumpar medföra risk för elolycksfall under installation eller vid användning i mobila applikationer.

Redan installerade pumpar i fasta installationer har bedömts säkra vid kontinuerlig fast användning.

Till höger på den här sidan finns länkar till en lista över berörda produkter, samt anvisningar för hur du kan identifiera dem.Där finns också en lista över frågor och svar, som ger ytterligare information.

Eftersom du tidigare har sålt dessa pumpar, ber vi dig härmed att snarast hjälpa oss att säkerställa att alla berörda produkter i lager eller i drift identifieras och byts ut så snart som möjligt.

Grundfos uppmanar härmed dig som Grundfoskund att:

1. Sluta sälja de berörda produkterna.

  1. Identifiera berörda produkter du har i lager och returnera dem till Grundfos
  2. Kontakta kunder och hänvisa dem till webbplatsen. 
  3. Kontakta Grundfos för att arrangera retur av produkter i lager 

Åtgärder:

  1. Grundfos kommer att byta ut alla berörda pumpar i lager. Grundfos kommer att göra detta utan kostnad.
  2. Med ditt aktiva bistånd informerar Grundfos alla berörda kunder om att berörda produkter under vissa omständigheter kan medföra risk för elolycksfall och därför måste bytas ut.

Tveka inte att kontakta oss på Grundfos om du har några frågor.

Vi beklagar om detta eventuellt har skapat olägenheter, men säkerhet, ansvarstagande och driftsäkerhet är vår främsta prioritet.

Ladda ner instruktioner för att identifiera berörda produkter

Frågor & Svar

Unilift AP 12, AP 35, AP 50 (1-phase)
Bild: Unilift AP 12, AP 35, AP 50 (1-fas)