Installatörer & Servicepartners

Bästa Grundfoskund,

Detta dokument är avsett att informera dig om en säkerhetsvarning och att be om din hjälp snarast.

Våra undersökningar har visat att du kan ha produkter i lager eller i drift, vilka under vissa omständigheter kan orsaka risk för elolycksfall vid drift.

De berörda produkterna är tillverkade från vecka 1 2017 till och med vecka 2 2018 och är:

• Grundfos UNILIFT AP 12 1-FAS

• Grundfos UNILIFT AP 35 1-FAS

• Grundfos UNILIFT AP 50 1-FAS

Enligt Grundfos bedömning kan ovan nämnda pumpar medföra risk för elolycksfall under installation eller vid användning i mobila applikationer.

Redan installerade pumpar i fasta installationer har bedömts säkra vid kontinuerlig fast användning.

Till höger på den här sidan finns länkar till en lista över berörda produkter, samt anvisningar för hur du kan identifiera dem.Där finns också en lista över frågor och svar, som ger ytterligare information.Nedan finns kontaktuppgifter för Grundfos.

Eftersom du tidigare har köpt dessa produkter, ber vi dig härmed att snarast hjälpa oss att säkerställa att alla berörda produkter identifieras och byts ut så snart som möjligt.

Grundfos uppmanar härmed dig som Grundfoskund att:

1. Sluta installera berörda produkter, om du har några i lager.

  1. Kontakta Grundfos för att returnera eventuella berörda produkter du har i lager.
  2. Kontakta Grundfos Service om du har någon av ovan nämnda pumpar i mobil användning. 
  3. Vi ber dig också kontakta kunder som har köpt berörda produkter och hänvisa dem till webbplatsen www.grundfos.se.

Åtgärder:

1. Grundfos kommer att byta ut alla berörda pumpar i lager respektive byta ut pumpar som är i mobil drift. Grundfos kommer att göra detta utan kostnad.

  1. Vänligen informera de kunder ni sålt dessa produkter till om att berörda produkter under vissa omständigheter kan medföra risk för elolycksfall och därför måste bytas ut eller åtgärdas.

Tveka inte att kontakta oss på Grundfos om du har några frågor.

Vi beklagar om detta eventuellt har skapat olägenheter, men säkerhet, ansvarstagande och driftsäkerhet är vår främsta prioritet.

Vi värdesätter och litar på dig som vår partner och hoppas att du, på grund av säkerhetsrisken och sakens brådskande natur, snarast vidtar nödvändiga åtgärder för att hantera detta.

Ladda ner instruktioner för att identifiera berörda produkter


Frågor & Svar

Unilift AP 12, AP 35, AP 50 (1-phase)
Bild: Unilift AP 12, AP 35, AP 50 (1-fas)