Slutanvändare

Bästa Grundfoskund,

Detta dokument är avsett att ge viktigt säkerhetsinformation.

Våra undersökningar har visat att du kan besitta produkter som under vissa omständigheter kan orsaka risk för elolycksfall under drift.

De berörda produkterna är tillverkade från vecka 1 2017 till och med vecka 2 2018 och är:

  • Grundfos UNILIFT AP 12 1-FAS
  • Grundfos UNILIFT AP 35 1-FAS
  • Grundfos UNILIFT AP 50 1-FAS

Endast ovan nämnda pumpar som används i någon slags mobil applikation medför risk. Detta gäller till exempel pumpar som används för tömning av trädgårdsdammar.

Redan installerade pumpar i fasta installationer har bedömts säkra vid kontinuerlig fast användning.

Till höger på den här sidan finns länkar till en lista över berörda produkter, samt anvisningar för hur du kan identifiera dem. Där finns också en lista över frågor och svar, som ger ytterligare information.

Nedan finns kontaktuppgifter för Grundfos Service.

Om du är tveksam, rör inte vid pumpen eller det anslutna systemet.

Om du har någon av de berörda produkterna ännu ej installerad eller i mobil drift, kontakta omedelbart Grundfos.

Grundfos kommer att byta ut berörda pumpar utan kostnad.

Vi beklagar om detta eventuellt har skapat olägenheter, men säkerhet, ansvarstagande och driftsäkerhet är vår främsta prioritet.

Ladda ner instruktioner för att identifiera berörda produkter.


Frågor & Svar

Unilift AP 12, AP 35, AP 50 (1-phase)
Bild: Unilift AP 12, AP 35, AP 50 (1-fas)