S-tube från Grundfos

Grundfos produktsökning
Använd vår produktsökning för att hitta rätt produkt för dina behov.

S-tube

S-tube är det enda pumphjul på spillvattenmarknaden som inte kompromissar med vare sig den hydrauliska verkningsgraden eller den fria passagen genom pumpen.

Nyckeln till konstruktionen är enkelhet, utan skärande eller rörliga delar som kan slitas med tiden, vilket säkerställer konstant, överlägsen verkningsgrad hela tiden. Pumphjulet S-tube är ett rörformat pumphjul, placerat i ett pumphus vars hydraulikdel i hela sin längd är anpassad till rörets släta form, utan hinder eller döda zoner.

Pumphjulet S-tube och den nya, rörformiga hydraulikdelen ger:

 • Hydraulisk verkningsgrad i världsklass, upp till 84 %, utan att kompromissa med fritt genomlopp.
 • Fri passage för sfäriska partiklar upp till 160 mm ger bättre hantering av fasta partiklar och
  minskar risken för igensättning.
 • Längre livslängd och lägre underhållskostnader.

Svårigheterna med att konstruera pumphjul med hög verkningsgrad har traditionellt legat i vibrationer, igensättning, tätning mot bakströmning samt slitage till följd av abrasiva partiklar. Grundfos S-tube-pumphjul möter och överträffar alla dessa utmaningar.

Dessutom har vi testat S-tube i praktiken i hundratals spillvatteninstallationer världen över, med mycket gott resultat, innan det lanserades. Våra kunder upplevde avsevärt lägre ljudnivå och mindre vibrationer, minskat underhåll och mycket mindre benägenhet för igensättning än de någonsin upplevt förut.

 

Spillvattnets historia

Traditionellt har man vid val av spillvattenpumpar varit tvungna att välja mellan större fri passage och hög hydraulisk verkningsgrad. Om pumpen optimeras för fri passage för att minska risken för driftstörningar, måste man kompromissa med pumpens verkningsgrad. Om pumpen å andra sidan optimerats för hög verkningsgrad för att sänka energiför-brukningen, var det nödvändigt att minska den fria passagen genom pumpens hydraulikdel.

Det har gjorts många försök att göra spillvattenpumpar mer driftsäkra, en del mer lyckade än andra. Olika slags pumphjul har utvecklats under åren, som vortex, halvöppna, enkanals och flerkanals, med flera sofistikerade skapelser.

Dessutom har dessa pumpar ofta försetts med avancerade och kostsamma tillbehör, konstruerade för att statiskt eller adaptivt leda, skära sönder eller behandla spillvattnet på dess väg genom pumpen. Till detta kommer det faktum att spillvatten är till sin natur krävande, med torrsubstansinnehåll som varierar över tid. Vattenanvändningen har inte heller förblivit konstant.

Alla dessa hydrauliklösningar har utarbetats med de bästa avsikter – men har de löst den grundläggande motsättningen som pumpägarna står inför?

Svaret måste bli ”nej”. Med S-tube har vi löst dessa problem:

 • Vi har löst problemet med tätning:
  Det unika och patenterade tätningssystemet ger största möjliga driftsäkerhet, eftersom de hydrauliska delarna hålls rena under drift.

 • Vi håller vibrationsnivån så låg som möjligt:
  Ny och unik statisk och dynamisk balansering av S-tube säkerställer minsta möjliga vibration. Jämfört med tidigare pumpgenerationer har vibrationerna minskats till mindre än hälften. Detta ger mindre oljud och längre livslängd för lager och axeltätningar, vilket bidrar till lägre underhållskostnader.

 • Slitaget till följd av abrasiva partiklar är avsevärt lägre:
  S-tube-pumphjulets släta konstruktion, utan skarpa kanter och krökar, ger optimalt flöde och minsta slitage till följd av abrasiva partiklar.

 • Beständighet mot igensättning:
  Den stora fria passagen, i kombination med den släta utformningen av kanalen i S-tube-pumphjulet, säkerställer att det inte sätter igen ens i de mest krävande applikationer.

Med hydraulisk verkningsgrad upp till 84 % och fri passage för sfäriska partiklar upp till 160 mm för små och medelstora pumpar skriver S-tube historia i fråga om spillvatten.

 

SE & SL 9-30 kW spillvattenpumpar

Gå till produktsidan

SE & SL 9-30 kW spillvattenpumpar

Grundfos nya avloppspumpar har marknadens högsta totala verkningsgrad.

SL 0.9 -11 kW spillvattenpumpar

Gå till produktsidan

SL 0.9 -11 kW spillvattenpumpar

Grundfos pumpar SLV och SL1 är konstruerade för att hantera ofiltrerat råavlopp, gråvatten, stora volymer ytvatten och processvatten i kommunala applikationer samt service- och industriapplikationer.

SL 1.1-11 kW spillvattenpumpar

Gå till produktsidan

SE 1.1-11 kW spillvattenpumpar

SE-pumparna är konstruerade för att optimera ett systems drift. Driftsäkerhet, enkelt undehåll och fullständig systemkompabilitet är några av de viktigaste fördelarna.

Banbrytande teknik inom vattenförsörjning

Vi på Grundfos arbetar ständigt för att introducera banbrytande teknik, höja ribban och sätta nya standarder för pumpsystem och lösningar för vattenförsörjning.

AUTOADAPT BY GRUNDFOS

Läs mer om AUTOADAPT

AUTOADAPT från Grundfos

AUTOADAPT - det bästa från Grundfos inom intelligent adaptiv reglering.

smartdesign BY GRUNDFOS

Läs mer om smartdesign

smartdesign från Grundfos

smartdesign - det bästa från Grundfos inom funktionalitet och användbarhet.


Tekniska artiklar

Klicka på de tekniska artiklarna nedan för att läsa om varför fri passage och optimal verkningsgrad är viktiga för låg livscykelkostnad och god driftsäkerhet.

 

 

Hur Grundfos beräknar livscykelkostnaden för spillvattenpumpar

Öppna den tekniska artikeln som pdf

Livscykelkostnader för spillvattenpumpar

Beräkning av livscykelkostnader för spillvatteninstallationer kan realisera stora besparingar över tid för spillvattenföretaget. Livscykelkostnaden innefattar den totala kostnaden för en spillvatteninstallation - och här spelar pumpsystemet en stor roll.

Hur större fri passage garanterar tillförlitlighet och lägre LCC

Öppna den tekniska artikeln som pdf

Driftsäkerhet och lägre LCC

Tillförlitlig pumpdrift är en förutsättning för spillvattenhantering och denna driftsäkerhet måste hålla samma nivå år efter år.


Vad är ditt helhetsintryck av besöket på vår webbsida?Övriga kommentarer

e-mail