Produkter A-Ö

Alla produkter 

ALPHA1

GRUNDFOS ALPHA1 är en något enklare modell av den populära cirkulationspumpen ALPHA2

ALPHA2

Komplett serie med högeffektiva cirkulationspumpar avsedda för värme- och tappvarmvattensystem.

ALPHA3

The ALPHA3 is our newest circulator for domestic buildings. It is of the renowned Grundfos quality and guarantees ...

AMD, AMG, AFG och SRP (tillbehör)

Mekaniska tillbehör till Grundfos mixers (AMD, AMG), omrörare (AFG) och recirkulationspumpar (SRP)

BM

Tryckstegringsmoduler

BMP

Tryckstegringsmodul med kolvpumpar

CIM/CIU

CIM och CIU möjliggör anslutning av Grundfos elektroniska produkter till standard fieldbusnätverk

CM, CME

Horisontella flerstegs centrifugalpumpar, ej självsugande

CMV

Flerstegs centrifugalpumpar

COMFORT

En komplett serie med cirkulationspumpar avsedda för tappvarmvattensystem.

Conlift/Conlift L

Kondensatpumpar konstruerade för lång livslängd och tyst drift

Control MPC

En styrenhet (CU 351) som låter dig övervaka och styra upp till sex identiska parallellkopplade pumpar

CR, CRE Monitor

För övervakning av pumpens verkningsgrad, kavitation och prestanda

CR, CRE, CRN, CRNE, CRI, CRIE, CRT, CRTE

Flerstegspumpar för tryckstegring inom ett brett tillämpningsområde

CUE

Energieffektiva frekvensomformare för pumpar

Dedicated Controls

Avancerade pumpstyrenheter för pumpstationer och hantering av spillvatten

Digital dosering, DDI

Grundfos DDI-pumpar tillhandahåller digital dosering från 75 ml/h upp till 150 l/h med real inställning av flödet.

Digital dosering, DME

Grundfos DME digitala doseringspumpar kombinerar perfekt precision med användarvänlighet och omfattar stora ...

DMH

Grundfos DMH-serie är en serie med extremt starka och robusta pumpar för användningar som kräver tillförlitlig ...

DMX

Grundfos DMX-serie har visat sitt värde i doseringstillämpningar runt om i världen. Tack vare deras robusta ...

Doseringspumpar

Digitala och mekaniska doseringspumpar konstruerade för att hantera kemikalier

DP

För pumpning av dräneringsvatten och grundvatten omkring bostäder, jordbruksfastigheter och mindre industrier.

DPK

Dränkbara pumpar fär avvattning och dränering

DW

Dränkbara lättvikts länspumpar för avvattnings- och dräneringsapplikationer

DWK

Dränkbara pumpar för avvattning och dränering

EF

För pumpning av spillvatten (ej avlopp från toaletter) från enskilda bostäder

GRM (Grundfos Remote Management)

Ett säkert, internetbaserat system för övervakning och hantering av pumpinstallationer

Grundfos GO Remote

Grundfos GO är marknadens mest omfattande mobila lösning för pumpstyrning och övervakning och ger dig åtkomst till ...

GT

Trycktankar med membran och blåsa lämpliga för applikationer inom hushåll och industri

HS

Enstegs centrifugalpumpar, ej självsugande, med kanalhjul och delat pumphus

Hydro MPC

Komplett tryckstegringssystem

Hydro Multi-E

Ett innovativt tryckstegringssystem särskilt konstruerat för vattendistribution till fastigheter

Hydro Multi-S

Komplett tryckstegringssystem

Hydro Solo-E

Ett innovativt tryckstegringssystem särskilt konstruerat för vattendistribution till fastigheter

IO 111

Modul som används för att omvandla givarsignaler från Grundfos S-pumpar.

JP

Självsugande pump för hem och trädgård

JP tryckstegringsanläggning

Tryckstegringsanläggning för mindre vattenförsörjningssystem

KPL axial propellerpump

KPL axial propellerpump är konstruerad för högt flöde vid låg lyfthöjd.

LC, LCD

Automatikskåp och styrenhet till pumpstationer för hantering av spillvatten.

Liftaway

En kompakt lyftstation för gråvatten

MAGNA1

Cirkulationspumparna MAGNA1 är konstruerade för vätskecirkulation i värmesystem med varierande flöde, där det är ...

MAGNA3

Små, mellanstora och stora cirkulationspumpar försedda med kommunikationsutrustning och elektroniskt varvtalsstyrd ...

MP 204

Ett elektroniskt motorskydd, konstruerat för skydd av en asynkronmotor eller en pump

MQ

Kompakt vattenförsörjningssystem konstruerat för bostäder, jordbruks- och trädgårdsapplikationer

MTR/SPK/MTH/MTA

Pumpar för kylmedel och kondensat

MULTILIFT

Avloppspumpstationer för insamling och borttransport av spillvatten

NB, NBG, NBE, NBGE

En komplett serie enstegs normpumpar, ej självsugande, för vätsketransport

NBF och NKF brandsystem

Horisontella enstegs brandpumpar för sprinkleranläggningar och brandsystem

NK, NKG, NKE, NKGE

En komplett serie distanskopplade (NK) normpumpar för vätsketransport

OCD-162 Oxiperm Pro

Klordioxidgenerator med inbyggd dosering för desinficering av vatten

Pressure Manager (PM)

Ett intelligent system som styr din pump efter förbrukningen

RMQ

Uppsamlingssystem för regnvatten. Övervakning och reglering av regnvattensystem enligt EN 1717

S-pumpar

Pumpning av råvatten, obehandlat råavlopp, slamhaltigt vatten, industrigråvatten

SB och SBA

SB och SBA är dränkbara pumpar för transport av rent vatten från grävda brunnar, sjöar och uppsamlingstankar för ...

SCALA2

SCALA2 är en helt integrerad tryckstegringsenhet, som ger perfekt vattentryck vid alla tappställen

SE 1,1-11 kW

Dränerings-, avlopps- och spillvattenpumpar

SE och SL 9-30 kW

Spillvattenpumpserierna SE och SL ger den högsta totala effektiviteten på marknaden. Innovativ teknik från ...

SES-195 Selcoperm

Säker och enkel elektrolytisk produktion av hypokloritlösning för desinficeringsapplikationer

SL 0,9-11 kW

Dränerings-, avlopps- och spillvattenpumpar

SMART Digital, DDA, DDC, DDE

Intelligenta doseringspumpar med ny drivenhet och nya inställningsmekanismer utgör den perfekta lösningen för en ...

SOLOLIFT2

En unik serie med kompakta avloppspumpstationer

SP

Dränkbara djupbrunnspumpar för bevattning, vattenförsörjning, tryckstegring och länshållning.

SPO

Vattenförsörjningspumpar godkända för dricksvatten.

SQE

3'' dränkbara djupbrunnspumpar i rostfritt stål med inbyggd elektronik

SQFlex

Grundfos lösning för förnyelsebar energi - dränkbara pumpsystem

SRP

Dränkbara recirkulationspumpar

Stora prefabricerade pumpstationer

Ett komplett program av avloppspumpstationer, tryckstegringsstationer, kundanpassade lösningar, renovering av ...

TP, TPE

För luftkonditionering och uppvärmning i kommersiella byggnader

TPE3 och TPE2

TPE3 och TPE2 är högeffektiva in-linepumpar som är fullproppade med intelligenta funktioner och optimerad ...

Unilift AP

Vertikala enstegs, dränkbara grund- och gråvattenpumpar

Unilift CC

Dränkbar enstegs dräneringspump, avsedd för pumpning av dagvatten och gråvatten.

Unilift KP

Dränkbar enstegs dräneringspump i rostfritt stål, avsedd för pumpning av dagvatten och gråvatten

UPS2

UPS2 är det perfekta utbytesalternativet för att optimera effektiviteten i bostäders uppvärmningssystem.

Vaccuperm VGA och VGB

Klorgasvakuumregulatorer och doseringsregulatorer för säker och korrekt dosering av klorgas

Prenumerera på våra eNyhetsbrev
Ta möjligheten att hålla dig uppdaterad om Grundfos nyheter och events. Registrera dig så skickar vi vårt nyhetsbrev.
Prenumerera

Vad är ditt helhetsintryck av besöket på vår webbsida?Övriga kommentarer

e-mail