Vaccuperm VGA och VGB

Överblick

Överblick

Gasdoseringssystemen Vaccuperm VGB och VGA är konstruerade för säker och precis dosering av klorgas. Denna serie finns i mätintervall för upp till 10,000 g/h klor.

 • Den kombinerade vakuum- och doseringsregulatorn VGB-103 är ett kompakt vakuum-klorgas-doseringssystem för direkt installation på en klorgastub eller en huvudledning med klorgas. Finns för 5 mätområden för maximala doseringsflöden på 2,000 g/h klor.
 • Vakuumregulatorerna VGA-111 och VGA-146 med gasinloppsventil, gasfilter och säkerhetsövertrycksventil är avsedda för direkt installation på en klorgastub eller en huvudledning med klorgas. Den finns alternativt med standardmanometer eller en manometer med min-kontakt. För installation på huvudledning med klorgas erbjuder vi en vakuumregulator med tillhörande vätskefälla och uppvärmning.
 • Doseringsregulatorerna VGA-113 och VGA-117 för väggmontering omfattar kompenseringsregulator, mätenhet och inställningsventil för gasmängd. Doseringsenheten kan levereras med automatisk inställningsventil för väggmontering. Finns för 13 mätintervall för maximala doseringsflöden på 10,000 g/h klor.

Användningsområden

Ideala användningsområden för Vaccuperm omfattar följande applikationer.

 • Behandling av dricksvatten i kommunala vattenledningsnät
 • Chockklorering
 • Kommunala avloppsreningsverk
 • Behandling av industriellt spillvatten
 • Desinficering av poolvatten.

Funktioner och fördelar

 • Säker drift tack vare vakuumprincipen och enkel hantering
 • Precis reglering och dosering av klorgas
 • Samtliga delar som kommer i kontakt med mediet är tillverkade av korrosionssäkra material
 • Stor variation med modeller och omfattande möjligheter att kombinera
 • Enkel installation
 • Låga driftskostnader
 • Godkänd desinficeringsmetod som uppfyller de flesta föreskrifter för dricksvatten.

Fördelar

 • Säker drift tack vare vakuumprincipen och enkel hantering
 • Precis reglering och dosering av klorgas
 • Stor variation med modeller och omfattande möjligheter att kombinera
Broschyrer

Broschyrer

 

Produktbroschyr

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Referensobjekt

Referensobjekt

Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL