Unilift KP

Överblick

Överblick

Unilift KP-pumpar är dränkbara dräneringspumpar som är lämpliga för både tillfällig och permanent fristående installation. De kan användas för pumpning av dagvatten eller gråvatten. De är också lämpliga för installation i uppsamlingstankar.

Unilift KP är en dränkbar enstegs dräneringspump med halvöppet pumphjul, avsedd för pumpning av dagvatten och gråvatten. Alla Unilift KP-pumpar kan levereras med eller utan nivåvippa. Varianterna har beteckningarna A, AV eller M, for automatisk eller manuell drift. Varianten Unilift KP-AV för smala hål är försedd med en klaffbackventil i för installation i utloppet. Silen är fastklämd på pumphuset.

Unilift KP. Enstegs dränkbara dräneringspumpar av rostfritt stål med robust konstruktion med uppåtriktad utloppsport placerad överst på pumpen. Det yttre höljet är tillverkat i ett stycke. Nätförsörjningskabeln och kabeln till nivåvippan är båda anslutna till en enda, vulkaniserad kontakt som sätts in i hylsan på det hermetisk tätade statorhuset. Motorn är en en- eller trefas synkron våt motor med vätskefylld rotorkammare och vattensmorda lager.

Motorn kyls av den pumpade vätskan som flödar runt den.

 • Kapslingsklass: IP 68
 • Isolationsklass: F

Motorn har ett inbyggt automatiskt överlastskydd som stänger av motorn i händelse av överlast. Motorn startar igen automatiskt när den svalnat till normal temperatur.

Användningsområden

Grundfos Unilift KP-pumpar är konstruerade för pumpning av följande:

 • Vatten och regnvatten inom trädgård
 • Vatten från vattendrag och sjöar
 • Regnvatten, dräneringsvatten och vatten från översvämningar
 • Vatten för att fylla/tömma behållare, dammar, tankar etc.
 • Gråvatten från duschar, tvättmaskiner och tvättställ under avloppsnivån.
 • Bassängvatten
 • Dikesdräneringsvatten
 • Grundvatten (sänkningsapplikationer)
 • Hushållsspillvatten från septitankar och slamhanteringssystem
 • Gråvatten från viadukter, undergångar etc.
 • Dräneringsvatten från sprinklersystem i garage.

Fördelar

 • Enkel installation
 • Service- och underhållsfri
 • Driftsäker
Broschyrer

Broschyrer

 

Spillvattenprodukter

GRUNDFOS WASTEWATER PRODUCTS (Product brochure)

Grundfos supplies premium wastewater products for all relevant applications in the commercial buildings sector.

Grundfosliterature-2802431.pdf (3 MB)

Referensobjekt
Service
Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL