TPE3 och TPE2

Överblick

Överblick

Intelligenta pumpar ger bättre systemprestanda

Grundfos nya TPE2 och TPE3 tar cirkulationspumpar för kommersiella byggnader till helt nya höjder. Pumparna har marknadens bästa verkningsgrad och erbjuder en rad avancerade funktioner som påverkar energieffektiviten i hela systemet.

TPE2 erbjuder den mest flexibla lösningen med många nya möjligheter för reglering. TPE2 kan närmast ses som ersättaren för TPE serie 1000 som levereras utan differens-trycksgivare och utan display på motorn. På denna modell är det bara fantasin som sätter gränserna.

TPE3 är den kompletta ”plug and pump”-lösningen. TPE3 är den pump som man generellt kan säga ersätter TPE serie 2000 med differenstrycksgivare och har en utförlig och användarvänlig display likt den på MAGNA3. Pumpen har i övrigt flera av de funktioner som finns på MAGNA3, men har även kompletterats med ytterligare funktioner som öppnar upp för flera möjligheter.

Inbyggd energimätare och strypventil

TPE3 är mer än en pump: En inbyggd mätare för värmeenergi, som övervakar värme-förbrukningen i systemet, hjälper till att undvika onödigt höga elräkningar orsakade av obalans i systemet. Dessutom eliminerar en funktion för flödesbegränsning behovet av strypventiler och minskar därmed tryckförlusten. Detta ger systemet bättre total prestanda och ger lägre initiala kostnader.

Integrerad differenstemperaturreglering

Undvik för hög eller för låg differenstemperatur (ΔT). Med integrerad differens-temperaturreglering slipper du kostnaden för en differenstemperaturgivare.

Pumpen regleras utifrån uppmätt differens mellan framledningstemperatur och returledningstemperatur. Detta görs med hjälp av den inbyggda givaren tillsammans med en extern givare som kopplas direkt till TPE3, vilket gör att pumpen kan reglera systemets flödesbehov efter differenstemperaturen.

Optimera pumparnas användningsområden!

TPE2 och TPE3 är mångsidiga cirkulationspumpar som kan användas i alla system för värme, kyla, fjärrvärme och fjärrkyla. I vissa applikationer gör pumparna avsevärd skillnad i fråga om komfort och systemverkningsgrad.

Flerpumpsfunktion

Med trådlös teknik kan TPE2 och TPE3 anslutas till upp till fyra pumpar – som kan styras i alternerande läge, reservpumpsläge eller tillsammans i kaskadläge utan behov av ytterligare pumpstyrenheter.

Konstruerad för enkel övervakning, installation och driftsättning

Tack vare ett stort antal digitala och analoga in- och utgångar erbjuder TPE3 bättre systemövervakning och optimal pumpreglering. Med användarvänliga assist-menyer och den tydliga färgdisplayen hos TPE3 kan man enkelt ställa in pumpen och nyttja de avancerade funktionerna. Pumpen kan även anslutas till Grundfos GO för intuitiv pumpstyrning med full åtkomst till Grundfos online-verktyg.

Användningsområden

TPE3 och TPE2 är mångsidiga cirkulationspumpar, som kan användas i alla system för värme, kyla, fjärrvärme och fjärrkyla. I vissa applikationer gör pumparna avsevärd skillnad i fråga om komfort och systemverkningsgrad. Exempel:

 • Ettrörs värmesystem
  Öka systemverkningsgraden och undvik onödiga merkostnader med en TPE3 som arbetar utifrån ΔT över hela systemet för att undvika förhöjd returledningstemperatur.

 • Värmeåtervinningssystem
  Sänk vattentemperaturer och minska kostnaderna: Med en TPE2-pump kan du lägga till två temperaturgivare, som gör att pumpen anpassar cirkulationsflödet i systemet efter det verkliga behovet.

 • Pannshuntpump
  Pannskydd och lägre driftskostnad: Nu kan du använda TPE3 och en extra temperaturgivare i stället för en vanlig pump som arbetar med fullt varvtal. Givaren gör att korrekt temperatur bibehålls hela tiden.

 • Recirkulation av tappvarmvatten
  Ta kontroll över varmvattentemperaturen: Traditionellt arbetar en strypt pump med konstant varvtal dygnet runt alla dagar i veckan för att säkerställa omedelbar tillgång till varmvatten, vilket är slöseri med energi. En TPE3 i läge för reglering efter temperatur upprätthåller den önskade temperaturen.

Funktioner och fördelar

 • Låg energiförbrukning – bättre än IE4 och högre verkningsgrad vid referensvärde för MEI
 • FLOWADAPT och andra intelligenta reglertyper säkerställer energisparande, enkel driftsättning, eliminering av pumpstrypventil och mycket mer (endast TPE3)
 • Inbyggd värmeenergimätare för fullständig kontroll (endast TPE3)
 • Integrerad ΔT-reglering sparar kostnaden för differenstemperaturgivare (endast TPE3)
 • Intelligent kommunikation med BMS
 • Stort kapacitetsområde: Flöde från 5 till 80 m3/h och lyfthöjd från 3 till 25 m
 • Temperatur: Vätsketemperatur: -25 till 120 °C, omgivningstemperatur: -20 till 50 °C
 • Gjutjärn som standard. Rostfritt stål för enkelpumpar upp till DN65


Jämförelse TPE3 och TPE2

 BeskrivningTPE3TPE2
SYSTEM- INTELLIGENSVärmeenergimätare++
 AUTOADAPT+-
 FLOWLIMIT & FLOWADAPT
+-
 ΔT-reglering med 2 sensorer
1 intern + 1 extern sensor eller 2 externa sensorer
Endast externa sensorer
 ΔP-reglering med 2 sensorer1 Intern + 1 extern sensor eller 2 externa sensorerEndast externa sensorer
REGLERTYPER Proportionellt tryck+-
 Konstant flöde-+
Konstanttryck-+
Konstant differenstryck++
Konstant temperatur++
ÖVRIGTFlera pumpar++
 Stilleståndsuppvärmning++
Börvärdesinfluens2 möjligheter9 möjligheter
Gräns överskriden-+
Driftlogg+Endast begränsad via Grundfos GO
Display+-

Fördelar

 • Låg energiförbrukning
 • Enkel installation, driftsättning och övervakning
 • Stort kapacitetsområde
 • Kommunikationsmöjligheter
 • Inbyggd energimätare och strypventil
 • Integrerad differenstemperaturreglering
 • Flerpumpsfunktion
 • Mångsidig pump för flera användningsområden
Broschyrer

Broschyrer

 

TPE3

TPE3 (Product brochure)

INTELLIGENT IN-LINE PUMPING FOR INCREASED SYSTEM PERFORMANCE

Grundfosliterature-5564450.pdf (7 MB)

Service
Installation

Installation

Funktion

Operation

Utbyte

Replacement

Reservdelar

Spareparts

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Handla online

Handla online

På denna sida vägleder vi dig till


Telefon: 0771-32 23 00
Fax: 031-3319460
Adress: Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL
Webbsida: http://www.grundfos.se