SMART Digital, DDA, DDC, DDE

Överblick

Överblick

Intelligenta doseringspumpar med ny drivenhet och nya inställningsmekanismer utgör den perfekta lösningen för en alltmer komplex dosering. De gör livet enklare för användare genom att hålla igång processer precist, tillförlitligt och kostnadseffektivt.

SMART Digital doseringspumpar möter dessa utmaningar genom att erbjuda det allra senaste inom drivteknik, en helt ny dimension av användarvänlig drift och ett intelligent FlowControl-system. Dessa egenskaper säkerställer extremt precisa, pålitliga och kostnadseffektiva processer i kombination med bästa möjliga förhållande pris-prestanda.

Tre olika pumpserier erbjuds, alla med kraftfulla stegmotorer med variabelt varvtal, en universell strömförsörjning och ett membram helt av PTFE som uppfyller de mest krävande krav på kemisk beständighet och hållbarhet.

DDA

DDA-modellen är pumpen för komplexa och krävande applikationer med fokus på maximalt pålitliga processer. Förutom ett utökat kapacitetsområde och ett minskningförhållande på upp till 1: 3000, är den försedd med FlowControl, tryckövervakning, AutoFlowAdapt och inbyggd flödesmätning. Paketet för industiella användningsområden rundas av med ytterligare driftsformer såsom ett veckodoseringstidur och nya funktioner som automatisk avluftning.

DDC

DDC imponerar med funktioner som drift med ett enkelt, intuitivt klickhjul och en grafisk LC-display på mer än 25 språk. Dessutom kan alla normala driftsformer och ingångar/utgångar som t.ex. analog styrning och utgångsrelän integreras i reglersystem. Denna pump är lämplig för universell användning tack vare fördelar som funktionen SlowMode (antikavitation) för mycket viskösa medier och ett enkelt kalibreringsläge.

DDE

DDE är den kostnadseffektiva instegsmodellen med alla fördelar med digital dosering som ett maximalt minskningsförhållande på 1: 1000 och smidig, kontinuerlig dosering. Denna enda modell kan ersätta en hel samling befintliga modeller med doseringar från 0.006 till 6 l/h. Doseringen ställs in med hjälp av en logaritmisk skala som går från 0.1–100 %. Modellens enkla pulsstyrning, externa stoppfunktion och tomnivåsignal är idealisk för grundläggande OEM-applikationer.

Funktioner och fördelar

 • Enkelhet – enkel hantering och perfekt översikt och kontroll även på håll
 • Systemet är extremt enkelt att använda tack vare det nya klickhjulet och enkel intuitiv navigering via en grafisk LC-display på mer än 25 språk. Det önskade flödet kan ställas in direkt på displayen i ml/h, l/h eller gallon/h.
 • Den stora LC-displayen indikerar pumpstatus genom att ändra bakgrundsfärgen, vilket ger snabb och enkel kontroll av pumpens prestanda.

Modularitet – flexibel och lämplig för alla miljöer och förhållanden

 • Den nya pumpfamiljen har ett minskningsförhållande på upp till 1: 3000/1: 1000 vilket betydligt minskar det antal olika modeller som behövs.
 • Modellerna har en universell monteringsplatta för alla vanliga monteringsmetoder. Klickfunktionen gör det lätt och enkelt att ta bort pumpen från monteringsplattan om det behövs.
 • Maximal flexibilitet säkerställs med en styrkub som kan roteras, många olika inställningar och försörjningsspänningar (100–240 V, 50/60 Hz) och en hydraulisk anslutningssats.
 • Tillvalet E-box gör att SMART Digital-pumpar kan integreras – och även eftermonteras – i system som komplexa Profibus-nätverk.

Flödesintelligens – högsta processdriftsäkerhet

 • FlowControl-systemet förhindrar oönskade stopp, även med variabla processparametrar såsom fluktuationer i systemtrycket.
 • Tekniken som används i SMART Digital-pumpar tillhandahåller en precis diagnos av de vanligaste typerna av fel som kan inträffa vid dosering med membranpumpar. Dessa fel visas i klartext i larmmenyn.
 • Dessutom säkerställer funktionen AutoFlowAdapt att doseringsprocessen fortsätter med det önskade flödet, även vid extern påverkan. Vid dosering av avgasande medier, justeras motorfunktioner till exempel automatiskt när luftbubblor detekteras så att de kan evakueras från pumphuvudet. Mottryck i fluktuerande system påverkar inte heller längre det önskade flödet – avvikelser korrigeras automatiskt av stegmotorns vartalsregleringsmekanism.
 • Den inbyggda flödesmätningsfunktionen gör kostsam ytterligare mätutrustning överflödig. Mätningen av aktuellt flöde visas direkt på displayen och kan även vid behov integreras i kontrollrummet via den analoga utgången eller bussprotokoll.

Processer

 • Desinficering
 • Reglering av pH
 • CIP
 • Dosering av kemikalier och biocider
 • Utfällning och flockulering
 • Filtrering
 • Omvänd osmos

Användningsområden

 • Behandling av dricksvatten
 • Behandling av spillvatten
 • Massa- och pappersindustri
 • Textilindustri
 • Behandling av tvättvatten
 • Livsmedels- och dryckesindustri, mejerier
 • Behandling av vatten från kyltorn
 • Behandling av matarvatten till lågtryckspannor
Broschyrer

Broschyrer

 

SMART Digital DDA – DDC – DDE

SMART Digital S, DDA, DDC, DDE up to 30 l/h (Brochure)

Under senare år har det skett en enorm utveckling av kemin bakom vattenbehandling samt återvinning och desinficering av vatten och spillvatten, vilket medför en utmaning för dagens doseringsteknik. Allt mer komplexa applikationer kräver intelligenta doseringspumpar med nya drivningar eller nya mekanismer för styrning och inställning, för att underlätta operatörens arbete.

Grundfosliterature-5104633.pdf (1 MB)

Referensobjekt

Referensobjekt

Kontakt
Försäljningskontor

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Handla online