SMART Digital, DDA, DDC, DDE intelligents doseringspumpar

Överblick

Överblick

Intelligenta doseringspumpar med ny drivenhet och nya inställningsmekanismer utgör den perfekta lösningen för en alltmer komplex dosering. De gör livet enklare för användare genom att hålla igång processer precist, tillförlitligt och kostnadseffektivt.

SMART Digital doseringspumpar möter dessa utmaningar genom att erbjuda det allra senaste inom drivteknik, en helt ny dimension av användarvänlig drift och ett intelligent FlowControl-system. Dessa egenskaper säkerställer extremt precisa, pålitliga och kostnadseffektiva processer i kombination med bästa möjliga förhållande pris-prestanda.

Tre olika pumpserier erbjuds, alla med kraftfulla stegmotorer med variabelt varvtal, en universell strömförsörjning och ett membram helt av PTFE som uppfyller de mest krävande krav på kemisk beständighet och hållbarhet.

Serien består av:

SMART Digital S (dosering upp till 120 l/h, tryck upp till 16 bar, reglerområde upp till 1:3000)

SMART Digital XL (dosering upp till 200 l/h,  tryck upp till 10 bar, reglerområde upp till 1:8000)

 

DDA

DDA-modellen är pumpen för komplexa och krävande applikationer med fokus på maximalt pålitliga processer. Pumpen är försedd med FlowControl, tryckövervakning, AutoFlowAdapt och inbyggd flödesmätning. Paketet för industiella användningsområden rundas av med ytterligare driftsformer såsom ett veckodoseringstidur och nya funktioner som automatisk avluftning.

DDC

DDC imponerar med funktioner som drift med ett enkelt, intuitivt klickhjul och en grafisk LC-display på mer än 28 språk, inklusive svenska. Dessutom kan alla normala driftsformer och ingångar/utgångar som t.ex. analog styrning och utgångsrelän integreras i reglersystem. Denna pump är lämplig för universell användning tack vare fördelar som funktionen SlowMode (antikavitation) för mycket viskösa medier och ett enkelt kalibreringsläge.

DDE

DDE är den kostnadseffektiva instegsmodellen med alla fördelar med digital dosering som ett maximalt reglerområde på 1:1000 (upp till 15 l/h) och 1:8000 (upp till 200 l/h) och smidig, kontinuerlig dosering. Doseringen ställs in med hjälp av en logaritmisk skala som går från 0.1–100 %. Modellens enkla pulsstyrning, externa stoppfunktion och tomnivåsignal är idealisk för grundläggande OEM-applikationer. SMART XL DDE erbjuder dessutom ytterligare en analog ingång.

 

Funktioner och fördelar

Enkelhet – enkel hantering och perfekt översikt och kontroll även på håll

 • Systemet är extremt enkelt att använda tack vare det nya klickhjulet och enkel intuitiv navigering via en grafisk LC-display på mer än 25 språk. Det önskade flödet kan ställas in direkt på displayen i ml/h, l/h eller gallon/h.
 • Den stora LC-displayen indikerar pumpstatus genom att ändra bakgrundsfärgen, vilket ger snabb och enkel kontroll av pumpens prestanda.

Modularitet – flexibel och lämplig för alla miljöer och förhållanden

 • Modellerna har en universell monteringsplatta för alla vanliga monteringsmetoder. Klickfunktionen gör det lätt och enkelt att ta bort pumpen från monteringsplattan om det behövs.
 • Maximal flexibilitet säkerställs med en styrkub som kan roteras, många olika inställningar och försörjningsspänningar (100–240 V, 50/60 Hz) och en hydraulisk anslutningssats.
 • Tillvalet E-box gör att SMART Digital-pumpar kan integreras – och även eftermonteras – i system som komplexa Profibus-nätverk.

Flödesintelligens – högsta processdriftsäkerhet

 • FlowControl-systemet förhindrar oönskade stopp, även med variabla processparametrar såsom fluktuationer i systemtrycket.
 • Tekniken som används i SMART Digital-pumpar tillhandahåller en precis diagnos av de vanligaste typerna av fel som kan inträffa vid dosering med membranpumpar. Dessa fel visas i klartext i larmmenyn.
 • Dessutom säkerställer funktionen AutoFlowAdapt att doseringsprocessen fortsätter med det önskade flödet, även vid extern påverkan. Vid dosering av avgasande medier, justeras motorfunktioner till exempel automatiskt när luftbubblor detekteras så att de kan evakueras från pumphuvudet. Mottryck i fluktuerande system påverkar inte heller längre det önskade flödet – avvikelser korrigeras automatiskt av stegmotorns vartalsregleringsmekanism.
 • Den inbyggda flödesmätningsfunktionen gör kostsam ytterligare mätutrustning överflödig. Mätningen av aktuellt flöde visas direkt på displayen och kan även vid behov integreras i kontrollrummet via den analoga utgången eller bussprotokoll.

Processer

 • Desinficering
 • Reglering av pH
 • CIP
 • Dosering av kemikalier och biocider
 • Utfällning och flockulering
 • Filtrering
 • Omvänd osmos

Användningsområden

 • Behandling av dricksvatten
 • Behandling av spillvatten
 • Massa- och pappersindustri
 • Textilindustri
 • Behandling av tvättvatten
 • Livsmedels- och dryckesindustri, mejerier
 • Behandling av vatten från kyltorn
 • Behandling av matarvatten till lågtryckspannor
Broschyrer

Broschyrer

 

SMART DIGITAL, DDA, DDC, DDE

DOSERING OCH DESINFICERING (Product brochure)

Digitala doseringspumpar med precision och noggrannhet

Grundfosliterature-6014648.pdf (1 MB)

Referensobjekt

Referensobjekt

Kontakt
Försäljningskontor

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Handla online