SL 0,9-11 kW

Överblick

Överblick

SL-serien har utvecklats för att optimera systemets prestanda, minimera kända riskfaktorer och minska kraven på underhåll. SL-serien är anmärkningsvärt hållbar och erbjuder långvarig, servicevänlig och dränkbar pumpning av spillvatten.

Högsta motoreffektivitetsstandard säkerställer betydande energi- och kostnadsbesparingar. Motorerna är baserad på komponenter med högsta verkningsgrad, vilket förbättrar motorns effektivitet och förlänger pumpens livslängd.

Pumparna finns med SuperVortex-pumphjul (SLV) för applikationer som kräver låga driftstimmar, torrsubstansinnehåll över 5 % och en sfärisk fri passage på 65 mm eller med det revolutionerande pumphjulet S-tube (SL1) för applikationer som kräver höga driftstimmar, torrsubstansinnehåll på upp till 3 % och en sfärisk fri passage på 50 mm.

Pumphjulet S-tube är det enda pumphjulet på marknaden som är utformat för att klara utmaningarna med modernt spillvatten med varierande torrsubstansinnehåll. Pumphjulets enkla och robusta utformning erbjuder hydraulisk verkningsgrad i världsklass utan att kompromissa med fritt genomlopp.

Användningsområden

SL1-pumpen är konstruerad för bortpumpning av stora mängder grund- och dagvatten, spillvatten från bostadshus och kommunala anläggningar (exkl. avloppsvatten från toaletter), industriellt spillvatten med slaminnehåll samt processvatten från industrin.

SLV-pumpen är lämplig för bortpumpning av stora mängder dagvatten med innehåll av slipande partiklar, kommunalt spillvatten och spillvatten från kommersiella byggnader samt industriellt spillvatten med innehåll av slam och fibrer.

Pumparna finns att få i en explosionsskyddad (Ex) version samt i varianter med pumphjul av rostfritt stål för aggressiva miljöer.

Funktioner och fördelar

 • Högeffektiv motor säkerställer betydande energi- och kostnadsbesparingar.
 • Intelligent styrningar säkerställer pålitlig drift med låg energiförbrukning.
 • Inbyggda analoga givare ger fullständig övervakning av pumptillståndet.
 • Lyftbygel utformad för optimal balans och korrekt lyftning
 • Jämn yta som är lätt att rengöra och extremt rubust och slagtålig.
 • En kabel till pumpen, vilket underlättar installation, driftsättning och underhåll av pumpen.
 • Fuktsäker kabelkontaktsanslutning säkerställer att vätskan inte kan tränga in i motorn.
 • Patenterad SmartSeal kopplingsfotpackning ger helt läcksäker anslutning.
 • Lättöppnat spännbandssystem för snabb och enkel demontering av pumpen från motorenheten.
 • Dubbel mekanisk axeltätning säkerställer längre drifttid med mindre stilleståndstid.
 • Kort rotoraxel reducerar vibrationer för att skydda axeltätningar och lager.
 • Välj mellan SuperVortex-pumphjul eller S-tube.
 • Utbytbar slitring för att återföra pumpen till full effektivitet.

Fördelar

 • Enkanals pumphjul och Vortex-pumphjul
 • Komponenter med högsta effektivitet
 • Fuktsäker kabelkontaktsanslutning
Broschyrer

Broschyrer

 

SL – produktbroschyr

SEG, DP, EF, AND SL (AUTOadapt ranges) (Product brochure)

Wastewater transfer as you’ve never seen it before

Grundfosliterature-3065914.pdf (4 MB)

SL – produktbroschyr

GRUNDFOS SL, SE, S PUMP VARIANTS, 1.1 - 520 kW (Product brochure)

Submersible and dry-installed pumps FOR AGGRESSIVE ENVIRONMENTS

Grundfosliterature-3153478.pdf (819 KB)

Referensobjekt
Kontakt
Försäljningskontor

Kontakta oss

Välj ditt land för att kontakta ditt lokala serviceföretag


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Servicecenter

Kontakta oss

Välj ditt land för att kontakta ditt lokala servicecenter


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL