SES-195 Selcoperm

Överblick

Överblick

Översikt

Selcoperms elektrolytiska kloreringssystem producerar hydrokloritlösning från en vanlig saltlösning med elektricitet, utan att skapa några märkbara biprodukter. Den producerade hypokloritlösningen har ett pH-värde mellan 8 och 8.5 samt en maximal ekvivalent klorkoncentration på mindre än 8 g/l. Tack vare sin långa halveringstid, går den utmärkt att förvara i en bufferttank.

De viktigaste komponenterna i Selcoperm-enheten är ett elektrolyssystem, förvaringstankar för den mättade saltlösningen och produktlösningen, en avgasfläkt för borttagning av all vätgas som produceras och doseringspumpar för produktlösningen. Konceptet avslutas med en mät- och styrenhet för klordoseringen. Elektrolyssystemet levereras såsom en nyckelfärdig lösning. Endast rören för vattenförsörjningen, anslutningarna till salt- och produktlagringstankarna samt avgasröret måste installeras. Lagringstankarnas storlek beror på systemets kapacitetsnivå och mängden desinficeringslösning som krävs.

 

Användningsområden

Systemen är bra alternativ till klorgasbaserade system. Typiska desinficeringsapplikationer för elektrolytiska kloreringssystem är framför allt

 • Behandling av dricksvatten
 • Behandling av poolvatten
 • Behandling av spillvatten.

 

Funktioner och fördelar

 • Endast vatten, vanligt salt och elektricitet krävs för elektrolysen
 • Låga driftskostnader
 • Vanligt salt är inte giftigt och är lätt att lagra
 • Färsk hypoklorit finns alltid till hands
 • Desinficeringslösningen löses inte upp som kommersiella hypokloritlösningar
 • Godkänd desinficeringsmetod som uppfyller föreskrifter för dricksvatten
 • Alternativ med mindre säkerhetskrav än klorgasbaserade system
 • Robusta och enkla komponenter – lite underhåll och lång livslängd.

Fördelar

 • Endast vatten, vanligt salt och elektricitet krävs för elektrolysen
 • Låga driftskostnader
 • Vanligt salt är inte giftigt och är lätt att lagra
Broschyrer

Broschyrer

 

Produktbroschyr

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Datahäfte

Selcoperm SES Electrolysis system for 110-1800 g/h Cl2 (equivalent)

Safe and simple production of sodium hypochlorite solution

Grundfosliterature-3279106.pdf (5 MB)

Referensobjekt

Referensobjekt

Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL