RMQ

Överblick

Överblick

RMQ regnvattenenhet är avsedd för övervakning och reglering av system för uppsamling och användning av regnvatten.

Enheten känner av fel i systemet för regnvattenuppsamling och gör erforderliga justeringar. Om det inte finns tillräckligt mycket regnvatten i uppsamlingstanken (till exempel en underjordisk tank), slår RMQ-enheten över till vattenledningsförsörjning, för att på så sätt tillhandahålla tillräcklig vattenförsörjning vid tappställena, till exempel toaletter eller kranar.

Anslutningen mellan den inbyggda tanken för vattenledningsvatten och sugledningen från uppsamlingstanken stängs av den inbyggda trevägsventilen.

Användningsområden

Regnvattensystemet är lämpligt för transport av vatten från vatteninsamlings- och användningssystem i:

  • En- och tvåfamiljshus
  • Fritidsstugor
  • Lantbruk
  • Trädgårdar och växthus.

Funktioner och fördelar

  • Automatisk omkoppling mellan regnvattentank och den inbyggda tanken för vattenledningsvatten
  • Manuell omkoppling mellan regnvattentank och den inbyggda tanken för vattenledningsvatten
  • Ljud-/ljuslarm i händelse av översvämning i den inbyggda tanken för vattenledningsvatten.

Fördelar

  • Automatisk tankomkoppling
  • Manuell tankomkoppling
  • Bräddningslarm
Broschyrer

Broschyrer

 

RMQ – produktbroschyr

RMQ (Product brochure)

As water rates increasingly reflect the fact that water is a limited resource to be treated with greater respect, a rainwater collection system has become equally more viable. Rainwater is perfect for those situations where using expensive and limited drinking water is not just unnecessary, but even inappropriate seen from an environmental point of view.

Grundfosliterature-3430.pdf (3 MB)

Referensobjekt

Referensobjekt

Service
Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL