RainJets

Överblick

Överblick

RainJet är en hydroejektor konstruerad för att automatiskt rengöra tankar som används för tillfällig lagring av dagvatten eller spillvatten så att problem med lukt undviks och lagringskapciteten bibehålls.

RainJet fortsätter att spola tills tanken är helt tom och innehållet har pumpats in i avloppssystemet. Den använder det vatten som redan finns i tanken och behöver därför inte en extern färskvattenkälla.

RainJet tillverkas antingen som en ejektor för vatten/vatten (WW) eller vatten/luft (WA):

 • RainJet WW med större flöde för rengöring av vidare tankar
 • RainJet WA med stråle som når längre och är blandad med luft.

RainJet är tillverkad helt i rostfritt stål av AISI 304/DIN 1.4301 eller AISI 316/DIN 1.4401 och är kopplad till en spillvattenpump av typen SE eller S.

Användningsområden

Oberoende av storlek och layout kan en kundanpassad lösning med en eller flera RainJet enkelt utformas för att rengöra fördröjnings-, utjämnings- eller dagvattentankar som används för lagring av överskottvatten för att minska risken för:

 • Översvämning eller förorening av mottaget vatten om avloppssystemets kapacitet överskrids
 • Skador på biologiska processer vid avloppsreningsverket om obehandlat industriellt processvatten kommer in
 • Avbrott i reningsprocessen vid avloppsreningsverket på grund av hydraulisk överbelastning.

Funktioner och fördelar

 • Finns som ejektorer för vatten/vatten eller vatten/luft
 • RainJet WA finns med ett 2:a steg för extra tryck
 • Tillverkad helt i rostfritt stål för hållfastheten
 • Finns med standardpumpar med många motorstorlekar
 • Försedda med robusta dränkbara spillvattenpumpar av typ SE eller S
 • Passar tankar med olika storlekar, djup och form
 • Mixning och rengöring hanteras av samma enhet
 • Stor fri passage – ingen igensättning
 • Fasta anslutningar eller anslutning på kopplingsfot passar alla typer av installationer
 • Pumpar på kopplingsfot för att göra underhållet enklare och mer flexibelt.

Fördelar

 • Finns som ejektorer för vatten/vatten eller vatten/luft
 • Tillverkad helt i rostfritt stål för hållfastheten
 • Finns med standardpumpar med många motorstorlekar
Broschyrer

Broschyrer

 

Referensobjekt

Referensobjekt

Service
Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL