OCD-162 Oxiperm Pro

Överblick

Överblick

Ett idealiskt sätt att säkerställa dricksvattnets renhet är att använda klordioxid som desinficeringsmedel. Klordioxid är mycket effektivt mot alla typer av mikrober och stannar kvar länge i systemet, vilket innebär att det desificerar även utan att man tappar av vatten. Den stora fördelen med klordioxid jämförs med andra desinficeringsmedel är att det är effektivt mot biofilmer.
Produktionssystemet för klordioxid, Oxiperm Pro OCD-162, är den perfekta lösningen för att bekämpa legionella och andra mikrober i dricksvatten.
Oxiperm Pro OCD-162-system producerar klordioxid från utspädda lösningar av natriumklorit (NaClO2, 7,5 %) och saltsyra (HCl, 9 %). Systemet finns i fyra kapacitetsnivåer, vilka producerar 5, 10, 30 respektive 60 g/h klordioxid. Denna kapacitet är tillräcklig för att behandla upp till 150 m³ dricksvatten per timme vid en maximalt tillåten koncentration på 0.4 mg/l ClO2.

Användningsområden

Perfekta användningsområden för Oxiperm Pro OCD-162 är diskret desinficering av dricksvatteninstallation såsom:

 • Bekämpning av legionella i byggnadsinstallationer i sjukhus, vårdinstitutioner, hotell, sportanläggningar och skolor
 • Behandling av dricksvatten i kommunala vattenledningsnät
 • Behandling av bevattningsvatten, t.ex. i växtodlingsanläggningar
 • Behandling av processvatten i mat- och dryckesindustrin
 • Kylvattenbehandling.

Funktioner och fördelar

 • Kompakt konstruktion, även för slutna utrymmen
 • Enkel installation
 • Låga driftskostnader
 • Hög driftsäkerhet tack vare inbyggt styrsystem
 • Anpassningsbar för olika typer av desinficeringsuppgifter.
 • Robust konstruktion.

Fördelar

 • Kompakt konstruktion, även för slutna utrymmen
 • Enkel installation
 • Låga driftskostnader
Broschyrer

Broschyrer

 

Produktbroschyr

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Produktbroschyr

GRUNDFOS OXIPERM PRO

The Oxiperm Pro offers superior water disinfection technology for all types of water systems.

Grundfosliterature-2802430.pdf (1 MB)

Referensobjekt
Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL