NK, NKG, NKE, NKGE normpump

Överblick

Överblick

Grundfos NK/NKG-pumpar används för vattenförsörjning, i industriella tryckstegringssystem, industriell vätskeöverföring, system för HVAC (uppvärmning, kylning och luftkonditionering), bevattning och inom processindustrin.
Grundfos centrifugalpumpar är flerfunktionella pumpar med många olika användningsområden som kräver tillförlitlig och kostnadseffektiv tillförsel. Centrifugalpumpar används inom fem huvudsakliga användningsområden: vattenförsörjning, industriella tryckstegringssystem, industriell vätsketransport, HVAC (uppvärmning, kylning och luftkonditionering) och bevattning.
 
Pumparna är alla ej självsugande, enstegs centrifugalpumpar med kanalhjul, axialplacerad sugport, radiell utloppsport och horisontell axel. Grundfos NK/NKG-serie omfattar en komplett serie distanskopplade pumpar som helt uppfyller antingen EN733 eller ISO2858. Pumparna är konstruerade för att kunna dra ut bakåt ur sin installation (”back pull-out”), vilket gör att motor, koppling, lagerkonsol och pumphjul kan dras ut för underhåll eller service, medan pumphuset sitter kvar i rörkonstruktionen. Till och med de största pumparna kan på detta sätt servas av en person med en lyftanordning. Pumpserien ISO2858 finns med lagerlivslängd på 100,000 timmar och kan förses med dubbla tätningar. De finns alternativt i en version av rostfritt stål.

Användningsområden

Grundfos erbjuder en praktiskt taget obegränsad serie med distanskopplade (NK) centrifugalpumpar. Deras stabilitet och pålitlighet gör dem idealiska för användning i krävande miljöer såsom följande:

 • Fjärrvärmeanläggningar
 • Värmesystem för flerfamiljshus
 • Luftkonditioneringssystem
 • Kylsystem
 • Nedspolningssystem
 • Andra industriella system.

Funktioner och fördelar

 • Optimerad hudraulik i hus och pumphjul = ohindrat vätskeflöde
 • O-ringstätning mellan pumphus och hölje = ingen risk för läckage
 • Hus, pumphjul och slitring i olika material = förbättad korrosionsbeständighet, inga komponenter som fastnar
 • Konstruerade för att dras ut bakåt för enkel demontering och service
 • Pumpen är elektroforesbehandlad för ökad korrosionsbeständighet.
 • Finns med IE1-, IE2- och IE3-motorer
 • PN 10/16 och 25 bar
 • Temperaturer upp till 180 °C
 • Finns med ett antal axeltätningar och materialutföranden.

Fördelar

 • Enkel service
 • E-lösningar
 • Lösningar med dubbla tätningar
Broschyrer

Broschyrer

 

Referensobjekt

Referensobjekt

Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL