MULTILIFT

Överblick

Överblick

MULTILIFT avloppspumpstationer är kompletta system utformade för att lyfta spillvatten från under avloppsnivån i byggnader i alla storlekar, vilket låter vattnet enkelt nå avloppssystemet. De kombinerar pumpar med tankar och styrenheter för att säkerställa enkel installation till lägsta möjliga kostnad.

Avloppspumpstationerna tillhandahåller enkla lösningar på komplicerade system.

MULTILIFT-enheter finns i olika storlekar från små MSS-enheter för enfamiljshus till stora MD1-enheter skapade för stora byggnader. Oavsett storlek är MULTILIFT-enheter konstruerade för kompakt och enkel, diskret installation.

Dessa avloppspumpstationer omfattar en mängd modeller från små enheter med en källa till dubbelpumpsystem, med en takt volym på 66 liter upp till 1,350 liter.

Användningsområden

En avloppspumpstation insamlar spillvatten under avloppsnivån i en byggnad och för över det till avloppssystemet. Det förhindrar även bakströmning/returvatten i händelse av hög vattennivå i avloppet.
För enfamiljshus och fritidshus används MULTILIFT MSS eller M. Flerfamiljshus och kommersiella eller offentliga byggnader av alla slag kräver ett dubbelpumpsystem, välj MULTILIFT MD, MLD eller MD1/MDV.

Funktioner och fördelar

 • Upp till fem motorstorlekar finns för varje tankstorlek (M, MD, MLD)
 • Förmonterade enheter omfattar bl.a. en backventil (MSS, M, MD, MLD)
 • Lägre vikt betyder enkel hantering och installation (MSS, M, MD, MLD)
 • Lättanvänd mikroprocessor med börvärden för två olika nivåer (MSS, M, MD)
 • Två inställbara inloppshöjder i ett system (MSS, M, MD)
 • Tillförlitlig mikroprocessorstyrning håller sig uppdaterad om driftsituationen
 • Högkvalitativ tryckssensor utan kontakt med spillvattnet och separat larmsensor för hög nivå.
 • Flexibla inloppsanslutningar med anslutningshylsor eller anslutningsstoser.
  Möjlighet till tre DN100 inlopp med ytterligare två inloppsanslutningar ger maximal flexibilitet
 • Brett sortiment av tankstorlekar för att passa alla applikationer: 66 – 100 – 120 – 270 – 450 – 900 och 1 350 liter
 • Avfasade bottenkanter i tank för att undvika sedimentering och minska kvarvarande spillvatten
 • Lufttätt polyetylenmaterial för ett gas- och luktsäkert system. Ickestängande Vortex-pumphjul med fri passage på upp till 80 mm
 • Unik pumpdesign för SE-pumpar för MD1/MDV (se SE-sidor).

Fördelar

 • Helt förmonterad
 • Hög driftssäkerhet
 • Helt automatisk drift
Broschyrer

Broschyrer

 

Spillvattenprodukter

GRUNDFOS WASTEWATER PRODUCTS (Product brochure)

Grundfos supplies premium wastewater products for all relevant applications in the commercial buildings sector.

Grundfosliterature-2802431.pdf (3 MB)

Multilift – produktbroschyr

GRUNDFOS MULTILIFT MSS, M, MOG, MD, MLD, MDG, MD1 and MDV (Brochure)

A Grundfos MULTILIFT solution gives you no-hassle wastewater disposal in a single, pre-assembled package, complete with a wired controller and fully automatic, low-noise operation guaranteed.

Grundfosliterature-145421.pdf (7 MB)

Referensobjekt

Referensobjekt

Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL