MAGNA1 cirkulationspump - värme, kyla, tappvarmvatten

Överblick

Överblick

Cirkulationspumparna MAGNA1 är konstruerade för vätskecirkulation i värmesystem med varierande flöde, där det är önskvärt att optimera pumpens driftspunkt och därmed minska energikostnaderna.
För att säkerställa korrekt drift är det viktigt att systemets dimensionerande område ligger inom pumpens driftsområde.

Utmärkande egenskaper

 • Proportionell tryckreglering.
 • Konstanttrycksreglering.
 • Drift på konstantkurva/drift med konstant varvtal.
 • Inget externt motorskydd krävs.
 • Isoleringskåpor levereras med enkelpumpar för uppvärmningssystem.
 • Brett temperaturområde där vätskans temperatur och omgivningstemperaturen är oberoende av varandra.

Fördelar

 • Enkel installation.
 • Låg energiförbrukning. Alla MAGNA1-pumpar uppfyller kraven i EuP 2013 och 2015.
 • Åtta ljusfält för indikering av pumpinställning.
 • Låg ljudnivå.
 • Underhållsfri och lång livslängd.
 • Hela serien kan fås för ett högsta systemtryck på 16 bar (PN 16).
Kontakt
Försäljningskontor

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Handla online