JP PT pumpautomat med trycktank

Överblick

Överblick

Grundfos JP PT pumpautomat erbjuder komfort och konstant vattentryck med automatisk start och stopp som styrs via en kombinerad tryckbrytare och trycktank. Trycktanken begränsar antalet start och stopp eftersom vatten som lagras i tanken kan användas utan atat behöva starta pumpen i händelse av låg vattenförbrukning eller läckageförluster. .

JP PT består av en Grundfos JP-pump, en tryckbrytare, en trycktank och en tryckmätare.

JP-pumpen är en självevakuerande, enstegs centrifugalpump/jetpump. Jetpumpen har en exceptionell sugkapacitet och är konstruerad för lång livslängd och problemfri drift. Den inbyggda ejektorn med ledskenor säkerställer optimala självevakuerande egenskaper.

Applikationer

Pumpautomaten är lämplig för vattenförsörjning i hem och trädgård, där det finns ett behov av tryckstegring och självevakuering.

Produkten kan användas i en mängd olika applikationer, såsom:

 • en-och tvåfamiljshus, för tryckstegring av vatten som kommer från tankar och brunnar
 • bevattning av trädgården
 • biltvätt
 • småskalig jordbruksversamhet och trädgårdsodlingar
 • enklare kommersiella applikationer

Egenskaper och fördelar

 • Självevakuerande, med en sughöjd upp till 8 m
 • Automatisk start/stopp reglerat efter förbrukning
 • Kontrollerat tryck för komfort som konstant vattenförsörjning utan tryckfall medför 
 • Färre starter och stopp i händelse av låg vattenkonsumtion eller läckageförluster
 • Robust konstruktion och korrosionsfria material för lång livslängd

Fler versioner

Grunfos JP finns även som en vanlig traditionell jetpump (JP) samt i en version med pump och tryckstyrningsenhet (JP PM).

Fördelar

 • Kostnadseffektiv utan att kompromissa med kvalitét
 • Självevakuerande jetpump
 • Robust konstruktion
Broschyrer

Broschyrer

 

JPC

GRUNDFOS JPC (Product brochure)

The Grundfos JPC is a self-priming, single-stage jetpump, covering a wide variety of domestic water transfer and supply jobs. The pump is especially ideal wherever self-priming operation is necessary as it features a built-in ejector with guide vanes for optimum self-priming properties. The body and internal components of the JPC are made of technopolymer to make the pump resistant to corrosion. Installation of the JPC is simple plug-and-pump.

Grundfosliterature-5271145.pdf (370 KB)

JPC-PT

JPC-PT (Product brochure)

The compact Grundfos JPC-PT is a cost-efficient booster solution designed for domestic use. The JPC-PT is suitable for pressure boosting from mains water or break-tanks where self-priming operation is needed. Pump, pressure switch and pressure tank are all assembled in one unit to offer an easy “plug and pump” installation. The pump automatically starts and stops according to demand while ensuring controlled pressure in the water supply.

Grundfosliterature-5270933.pdf (328 KB)

Service
Kontakt
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service centre

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL