JP PM pumpautomat med tryckstyrningsenhet

Överblick

Överblick

Grundfos JP PM pumpautomat erbjuder komfort och konstant vattentryck med automatisk start och stopp reglerat efter förbrukning via den intelligenta tryckstyrningsenheten PM (Pressure Manager).

JP PM har inbyggt torrkörningsskydd.

JP PM besår av en Grundfos JP-pump och en tryckstyrningsenhet från Grundfos, PM 1 (Pressure Manager). JP-pumpen är en självevakuerande, enstegs centrifugalpump/jetpump. Jetpumpen har en exceptionell sugkapacitet och är konstruerad för lång livslängd och problemfri drift. Den inbyggda ejektorn med ledskenor säkerställer optimala självevakuerande egenskaper.


Applikationer

Grundfos JP är lämplig för vattenförsörjning i hem och trädgård, där det finns ett behov av tryckstegring och självevakuering.

Produkten kan användas i en mängd olika applikationer, såsom:

 • en-och tvåfamiljshus, för tryckstegring av vatten som kommer från tankar och brunnar
 • bevattning av trädgården
 • biltvätt
 • småskalig jordbruksversamhet och trädgårdsodlingar
 • enklare kommersiella applikationer

Egenskaper och fördelar

 • Självevakuerande, med en sughöjd upp till 8 m
 • Robust konstruktion och korrosionsfria material för lång livslängd
 • Automatisk start/stopp reglerat efter förbrukning
 • Torrkörningsskydd för att förhindra att pumpen går sönder
 • Cykelspärr för läckagedetektering för att undvika överhettning och spara energi
 • Integrerad backventil
 • Statusindikation: ström på, pump i drift, larm
 • Roterande utloppsanslutning för enkel ansluting till lokala rörsystem

Fler versioner

Grunfos JP finns även som en vanlig traditionell jetpump (JP) samt i en version med pump och trycktank (JP PT).

 

Fördelar

 • Självevakuerande
 • Integrerad ejektor
 • Kompakt, liten och behändig
Service
Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL