Hydro Multi-E

Överblick

Överblick

Hydro Multi-E är ett innovativt tryckstegringssystem särskilt konstruerat för vattendistribution till fastigheter.
Hydro Multi-E tryckstegringssystem från Grundfos är grundligt testade och installationsklara. Börvärdet kan enkelt justeras från manöverpanelen och den avancerade styrningen tar hand om andra justeringar för att bibehålla konstant tryck och optimal komfort.

Hydro Multi-E är byggda på de välkända CRE-pumparna, med IE3-motorer, som är kända för sin extremt höga effektivitet och driftsäkerhet. De mikrofrekvensstyrda (varvtalsstyrda) motorerna ger unik styrfunktionalitet vilket ökar användarens komfort och minskar driftskostnaderna. Material av hög kvalitet används genomgående.

Användningsområden

 • Kontor
 • Skolor
 • Hotell
 • Flerbostadshus.

Funktioner och fördelar

 • Driftsäkra
 • Hög verkningsgrad
 • Servicevänliga
 • Utrymmessnåla
 • Enkel driftsättning
 • Perfekt anpassning till flödet
 • Detektering av lågt flöde.

Fördelar

 • Driftsäkerhet
 • Hög verkningsgrad
 • Servicevänliga
Broschyrer

Broschyrer

 

Hydro MULTI-E

HYDRO MULTI-E (Product brochure)

Unikt för Hydro Multi-E är att den saknar konventionell styrenhet. I denna intelligenta lösning ligger styrningen av systemet i pumparna, som kan kommunicera med varandra. Eftersom varje pump kan fungera som en styrenhet, har systemet full redundans om någon givare eller pump skulle fallera. Tillsammans med Grundfos GO utgör Multi-E en mycket driftsäker och mångsidig tryckstegringslösning.

Grundfosliterature-5943618.pdf (374 KB)

Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL